Arbeidsrechtelijke themata (Dutch Edition) - download pdf or read online

Dutch Ebooks

By A.R. Houweling,G.W. van der Voet,J.H. Even,Eddy van Vliet

Het eerste, meest entire WWZ geïntegreerde handboek arbeidsrecht in Nederland! Met een indrukwekkende omvang van ruim 1300 pagina's (waarvan 350 WWZ) een absolute must-have voor iedere arbeidsrechtspecialist!

De rainy Werk en Zekerheid heeft grote invloed op de dagelijkse arbeidsrechtelijke praktijk. Naast de WWZ hebben zich de laatste jaren nog veel meer ontwikkelingen voltrokken die maken dat het arbeidsrecht aanmerkelijk is gewijzigd en op veel onderdelen complex(er) is geworden. Arbeidsrechtelijke themata is het meest whole en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht.

Het behandelt het arbeidsovereenkomstenrecht (7.10 BW inclusief de rainy werk en zekerheid), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht). In Arbeidsrechtelijke themata is gekozen voor een thematische behandeling van de stof. Aan de orde komen onder meer:

• kwalificatie van de overeenkomst • het (nieuwe) ontslagrecht • atypische arbeidsrelaties • arbeidsongeschiktheid wegens ziekte • bijzondere bedingen • werkloosheid
• schade tijdens de arbeidsovereenkomst • inspraak van werknemers • overgang van onderneming • collectieve arbeidsovereenkomst • arbeid en loon • Europees en internationaal arbeidsrecht • wijzigingen van de arbeidsovereenkomst • doorwerking van grondrechten

De volledige rainy werk en zekerheid (WWZ), alsmede de Reparatiewet en relevante besluiten en regelingen op het terrein van de WWZ, zijn in dit handboek verwerkt. Arbeidsrechtelijke themata biedt daardoor een compleet en geïntegreerd overzicht van het recht dat geldt met ingang van 1 juli 2015. Het biedt de lezer hierdoor houvast met betrekking tot de nieuwe regelingen op het terrein van flexwerkers, het ontslagrecht en wijzigingen in de WW.

De auteurs schromen bij de behandeling van de verschillende thema’s niet, beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd. Bij het bespreken van het positieve arbeidsrecht (inclusief de historische achtergrond daarvan) wordt tevens aandacht besteed aan het feit dat het arbeidsrecht vele raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Als rode draad wordt daarbij steeds ingegaan op de vraag waar het bijzondere van het arbeidsrecht in is gelegen.

Arbeidsrechtelijke themata is zowel geschreven voor het academisch onderwijs, als voor de rechtspraktijk. De meerderheid van de auteurs is zelf zowel werkzaam in de wetenschap, als in de rechtspraktijk. Kortom, deze nieuwe editie van Arbeidsrechtelijke themata is een absolute should have voor iedereen die zich met het arbeidsrecht bezighoudt.

Over de auteurs
Prof. mr. dr. A.R. Houweling is verbonden aan de Erasmus university of legislation en adviseur bij DingemansvanderKind Advocaten.
Mr. dr. G.W. van der Voet is verbonden aan de Erasmus university of legislation en advocaat bij AKD.
Mr. dr. J.H. Even is verbonden aan de Erasmus tuition of legislations en advocaat bij SteensmaEven.
Mr. E. van Vliet is verbonden aan de Erasmus tuition of Law.

Voor meer actuele uitgaven over arbeidsrecht, kijkt u op www.oogvoorarbeidsrecht.nl.

Show description

Read or Download Arbeidsrechtelijke themata (Dutch Edition) PDF

Similar dutch ebooks books

Get met jou leven geeft veel pijn, zonder jou … kan ik niet PDF

Met jou leven geeft veel pijn, zonder jou … kan ik niet zijn

Download e-book for iPad: Schim in het bos (Dutch Edition) by Maren Stoffels,Els van Egeraat

Je weet het misschien nog niet, maar je bent van mij! Moira heeft geen flauw idee van wie ze brieven krijgt, die eerst nog vlinderlicht en verliefd klinken, maar steeds beklemmender van toon worden. Ze hoopt dat ze van Nino komen. Maar schrijft hij zo mooi? En was once hij in haar slaapkamer? Moira heeft het gevoel dat er een internet om haar heen wordt geweven.

Get De Nedergrim (Dutch Edition) PDF

Iedereen in Moorvale is ermee opgegroeid: de legende van de dappere ridder Tristan en de magiër Vitrick, die in een heftige strijd de kwaadaardige Nedergrim verslagen hebben. Nu trekt er opnieuw een donkere schaduw over het dorp. Eerst verdwijnen er dieren, dan zelfs kinderen. De grootste vrees van de dorpelingen lijkt werkelijkheid te worden de Nedergrim is terug!

Download e-book for iPad: Stuurloos (Dutch Edition) by Yrsa Sigurdardottir,Erica Feberwee

'Mama is dood. ' Het hoge stemmetje van het style used to be ongemakkelijk helder. 'Papa is dood. ' Het werd erger. 'Adda is dood. Bygga is dood. ' Het style zuchtte diep en klemde zich om het been van haar oma. 'Allemaal dood. 'Een jacht arriveert in de haven van Reykjavik zonder passagiers aan boord. Wat is er gebeurd met de bemanning en de familie die zich op het schip bevonden toen het vertrok uit Lissabon?

Additional info for Arbeidsrechtelijke themata (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Arbeidsrechtelijke themata (Dutch Edition) by A.R. Houweling,G.W. van der Voet,J.H. Even,Eddy van Vliet


by George
4.5

Rated 4.49 of 5 – based on 12 votes